West-Vlaanderen / Kust / De Panne

Houtsaegerpad (1,8 km)

Inleiding

Het Vlaams natuurreservaat Houtsaegerduinen en Kerkepannebos (samen 86 ha) ligt ingesloten tussen de woongebieden van De Panne en St.-Idesbald. Het voorheen grotendeels open en vochtige duingebied is momenteel sterk verdroogd en dichtgegroeid met natuurlijk duinstruweel (struiken en jonge bomen). Plaatselijk zijn nog restanten van de vroegere graslanden en mosduinen aanwezig.

Startplaats

De Panne

Type Wandelroute

Meer Info

Reviews

Extra Informatie

Foto

Video

Kaart