Antwerpen / Scheldeland / Willebroek

Domeinbos Het Broek (6 km)

Inleiding

Ooit was de Rupel een zeearm, die eeuw na eeuw sedimenten afzette in haar vallei, waaronder heel wat fossielen, vooral uit de ijstijden. Mammoeten, poolvossen, rendieren, oerossen, wilde paarden en Siberische neushoorns waren hier ooit thuis. Het is nog altijd een nat gebied dat, op een paar zandruggen na, twee tot drie meter boven de zeespiegel uitsteekt. 145 ha ervan vormen sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een domeinbos van de Vlaamse Gemeenschap. Populieren geven de hoofdtoon aan, maar op de natte gronden heersen de zwarte els en de waterwilg. Met 33 ha vijvers, 150 verschillende vogelsoorten en vele honderden insectensoorten, waarbij de vlinders en libellen een speciale vermelding verdienen.

Startplaats

parking van het Domeinbos in Blaasveld

Meer Info

Reviews

Overnachten

Logies Vlaanderen

Extra Informatie

Foto

Kaart