Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de hier verstrekte informatie en gegevens komen toe aan fietsroute.org en/of aan de auteurs van de betrokken fietsroutes. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van wandelroutes.org en/of van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Wijziging vanaf 8 april 2009: De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven (zoals deze website). Als gebruikers de website bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren. Als gebruiker kan u zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Disclaimer

wandelroutes.org heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. wandelroutes.org kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. wandelroutes.org is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Foto

Foto

Fietsen